Начало

2023/2024 учебна година

2023/2024 учебна година

175 години НУ“Христо Попмарков“-Свиленград

2022/2023 учебна година

15.09.2022

15.09.2021 г.

11 май -Патронен празник

 

                                                        16.06.2021

 

15.09.2020

 

2019/2020 г. завърши успешно !

 

 

Патронен празник

 

 

 

Клуб за извънкласни дейности

140 години от приемането на Търновската конституция

Рецитал за Левски

 

Първокласниците слушаха приказки и разглеждаха илюстрации

„Маратон на четенето“

Националната седмица на четенето
22-26 октомври 2018 г.

Фонд „Мария Кожухарова“,създаден към нашето училище през 1934 г.

В новооткритата градска библиотека

 

 

Д-р Емил Марков -гост на училището

170 ГОДИНИ  НУ „ХРИСТО  ПОПМАРКОВ“

Проект „Твоят час“

Пред крепостта „Букелон“-с.Маточина

Скална църква с.Маточина

3 март 2018 г.

140 години от Освобождението на България

19.02.2018

Сирни Заговезни

Банго Васил

Коледно тържество

Национална седмица на четенето 11-15 декември 2017 г.

Най-малките ученици разказваха приказки.

„Житената питка“

Елена Митева чете на първокласниците.

Някои първокласници вече могат да четат.

Учениците от втори клас четат гладко.

В трети клас четат изразително.

Вярно и изразително четене в IV клас

Представяне на резултатите от реализираните дейности

Наградените победители

 

Евакуация

Действия при пожар

 

 

Национална екокампания“Стара хартия за нова книга“

Открит урок „Формиране на екологично възпитание.Разделно събиране на отпадъците“

Разделно събиране на отпадъците

 

 

Всеки ученик,който предаде над 3 кг хартия,получи книгата“Повелителите на рециклирането“

Второкласниците научиха за рециклирането.

15.09.2017 г.

ГОДИШНО УТРО

 

Razdelitel

Сирни Заговезни

Баба Марта бързала, мартенички вързала.