Вътрешни правила

Donload iconЗа планиране, възлагане и организация на провеждането на процедури по обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в НУ „Христо Попмарков“›

Публикувано на 03.11.2014     /изтеглете файл/