Обществен съвет

На 04.11.2016 г. от 16 ч. в НУ”Христо Попмарков”-Свиленград  се проведе събрание с родителите за избор на представители на родителите в Обществения съвет на училището.
На заседание на обществения съвет на 17.11.2016 г. за негов председател единодушно беше избрана Елена Митева Димова-Маврева.

Със Заповед №1508-31/06.10.2017 г. се определя състав на Обществения съвет:

1.Цветелина Георгиева

2.Елена Маврева

3.Анка Христова

4.Зинка Янушева

5.Мария Георгиева