Седмична програма

––––––––––––––––––––-

Седмична програма – I срок 2023 – 2024 г.

––––––––––––––––––––

Седмично разписание – ІІ срок 2022 – 2023 г.

––––––––––––––––––––-

Седмична програма – 2022 – 2023 г. първи срок