Стратегия за развитие на училището

   Програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците

 

Стратегия