Archive for Author Ана Иванова

Квалификация на персонала

„Envision“ в образованието

Интерактивни методи в часа по математика

Трети клас,2017/2018 г.

Отбор-победител!

 

 

Самоподготовка по БЕЛ във втори клас

Глагол

Целодневна организация на учебния ден

Ефективност на подготовката на учениците

Разделно събиране на отпадъците-2017

1 ноември-ден на народните будители

1 ноември 2017

Открита практика в първи клас.

„Най-хубавото птиче“

Ограмотяването -успешно!

Карнавал.Пролетни празници.

Открита практика „Баба Марта“.Подготовка на децата-билингви за първи клас.

« Older Entries Recent Entries »