УЧИЛИЩНИ ПРОГРАМИ

plan_deistvie_bdp_obrazovatelni_institucii__2024 (1)

Програма за превенция 

програма

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ