Archive for 07.11.2014

Детска полицейска академия

През м.ноември 2014 г. стартира отново традиционният за училището проект „Детска полицейска академия“.

Целта на проекта е  създаване и реализиране на модели за превенция на агресивното поведение, насилието и асоциалните прояви.